EIOS FAȚĂ DE ALTE TIPURI DE IZOLAȚII TERMICE


EIOS pune în practică, în premieră mondială, un sistem integrat prin concept, tehnologie și detalii, pentru eliminarea condensului și realizarea unei eficiențe termice a termosistemului egală cu parametrii de conductivitate ai materialelor utilizate. Rezultatul este complet diferit de orice alt sistem de perete prin faptul că substratul se usucă, comparativ cu orice alt sistem de izolație termică care se umezeste la aplicarea diferențelor de temperaturi.

Argumentul principal al termoizolațiilor EIOS este eliminarea condensului prin respectarea Principiului Evitării Condensului, față de majoritatea termoizolațiilor care nu respectă acest principiu nou apărut. Ineficiența termică și condensul asociat cu mucegaiuri și degradare sunt rezultatul folosirii materialelor foarte permeabile la aer/vapori și asamblarea acestora în condiții de neetanșare totală sau parțială. 
EIOS Thermosystem usucă substratul pe care sunt aplicate și obligă materialul termoizolant să funcționeze în condițiile optime de testare, pentru care sunt specificați coeficienții de transfer termic.  

EIOS reprezintă un nou concept în domeniul termosistemelor, concept bazat pe evitarea în totalitate a fenomenului de condensare a vaporilor în pereți, un nou mod de abordare a izolațiilor termice și a avelopei construcțiilor. 

Pentru realizarea oricarui sistem de izolație trebuie luate în considerare trei condiții esențiale, împreună și nu separate, și anume:

1) CONCEPT reprezentând gândirea proceselor fizice anticipate a se produce pe parcursul funcționării izolației termice, luând în considerare fluxul de aer/vapori, fluxul termic rece/cald, infiltrarea/absorbția apei.

2) TEHNOLOGIE reprezentând caracteristicile fizico-chimice și calitatea materialelor, asociate cu modul de aplicare pentru realizarea conceptului stabilit.

3) DETALII pentru aplicarea în practică, fără de care CONCEPTUL și TEHNOLOGIA nu vor da rezultatele scontate, datorită faptului că izolația trebuie să funcționeze integrată ansamblului construcției.

CONCEPTUL reprezintă gândirea fundamentală pe baza căruia funcționează un perete sau termo-sistem. 

Puține firme de profil fac referire detaliată asupra conceptului pe baza căruia funcționează produsul izolator sau sistemul de izolație termică pe care îl promovează.

Motivul?...

Produsul (izolația) NU funcționează într-un sistem integrat, iar sistemul integrat (atunci cand este definit) este un produs gresit (defect), acceptând condensul și umezirea, apoi uscarea sau drenarea apei din condens, absorbție.

Mai mult... ▼

Este vorba despre materialele termoizolante permeabile la vapori cum sunt: vata minerală, celuloza (foarte permeabil), polistirenul expandat EPS (mediu permeabil) și altele, asamblate în sisteme de termoizolații așa-numite „permisive” (permit schimbul de vapori și aer, odată cu schimbul de căldură). Condensul în pereți se produce datorită faptului că izolația termică reține căldura dar, fiind permeabilă, vaporii migrează împinși de diferența de presiune relativă (între vaporii calzi și reci) în zona rece, unde condensează. Aceleași rezultate negative apar și în cazul sistemelor de termoizolații din panouri izolante nepermeabile cum este polistirenul extrudat XPS asamblate fără continuitate, datorită convecției între rece și cald (schimb de aer/vapori prin îmbinările panourilor).

Funcționarea pereților care au în componență aceste termosisteme se bazează pe cicluri de umezire-uscare, adică acumulare de umiditate într-un sezon și cedarea umidității (uscarea) în alt sezon. Dacă în sezonul rece umezirea se face datorită vaporilor calzi de la interior, acest proces se poate întâmpla și vara datorită vaporilor calzi de la exterior, atunci când interiorul este răcit condiționat. În acest caz peretele doar acumulează, cedarea este surclasată ducând la degradare rapidă (10-20 ani) și disconfort vizibil.

Mai puţin... ▲

Așadar:

Sistemele de izolații termice permisive funcționează pe principiul că un perete trebuie să poată ceda mai multă umiditate decât acumulează.

Conceptul (gândirea fundamentală) este exprimat de producători, distribuitori și aplicatori prin faptul că pereții trebuie să "respire". De fapt, pereții sunt expuși acțiunii condensului atunci când un sistem de perete permisiv este supus unei diferențe de temperată, așteptându-se apoi uscarea, cel puțin în aceeași masură. Acest concept are un caracter aleatoriu, care lasă la voia întâmplării aplicațiile practice, iar rezultatele ciclurilor de umezire-uscare sunt neplăceri simtite de mulți dintre dumneavoastră (mucegai, miros, degradare).

Atunci când un termosistem permisiv este aplicat la exteriorul unui perete mineral (zidărie, beton) aceste cicluri umezire/uscare sunt normale, peretele având capacitatea de a acumula apa adsorbită (adsorbția este fenomenul prin care vaporii trec din starea gazoasă în stare lichidă la trecerea printr-un corp uscat, fără să existe punct de rouă) sau din condens prin cresterea procentuală a umidității. Condensul este de asemenea evitat prin răcirea treptată datorată fluxului mai lent al vaporilor.

În cazul izolațiilor termice permisive aplicate la exterior sau interior sistemelor de pereți din lemn sau tip cavitate, inclusiv mansarde (șarpante), acest sistem NU functionează deoarece lemnul și gipscartonul nu au capacitatea de a acumula apa și ajunse la umidități peste 20%, hranesc și dezvoltă microorganisme. De asemenea, acest tip de perete prezintă o premeabilitate la aer/vapori mult mai mare decât pereții minerali, fluxul de aer prin pereți fiind chiar promovat pentru înlaturarea efectelor condensului, pentru facilitarea uscării, creându-se așa-numita ”respirație”.

Rezultatul?... Condens, mucegai, degradare, disconfort, ineficiență termică, pierderea încrederii în termo-sisteme.

Cel mai pregnant exemplu este evoluția sistemelor EIFS (Exterior Insulation and Finish Systems) în Statele Unite. EIFS este un termosistem permisiv pe bază de EPS (class PB) aplicat pe structuri din lemn-gipscarton (cavitate sau pereți ușori). Prin anii 2005, aceste sisteme au fost declarate ”fail” (un esec), demonstrate în justiție ca fiind ”defective product” (produs defect) și diminuate de piața construcțiilor, asigurărilor și chiar interzise prin legi locale, în special în sectorul rezidențial.

Motivul îl puteți vedea în imaginile următoare...

În replică, companiile de EIFS au trecut la îmbunătățirea conceptului greșit, lansând pe piața sistemele ”EIFS Drainage” sau ”Drainable Systems” (sisteme cu drenaj) care încearcă drenarea apei de condens din spatele izolației EPS. O altă soluție de-a dreptul aberantă este sistemul de ”echilibrare a presiunilor”, care introduce intervale de material foarte permeabil în porțiuni ale sistemului (nu are rost sa dezvoltăm...), toate aceste măsuri ducând doar la reducerea coeficientului de izolație termică efectivă și cresterea prețului. Apa poate fi drenată, umiditatea nu. Mândria sistemului de resort sunt aceste inovații ale aceluiași CONCEPT GREȘIT.

În alternativă:

EIOS vă propune un nou CONCEPT, sistemul Ne-Permisiv bazat pe Principiul Evitării Condensului.

Principiul Evitării Condensului, teoria izolațiilor termice Ne-Permisive face obiectul unui brevet de invenție în SUA. EIOS vi-l oferă în premieră spre a fi parcurs, înțeles și aplicat, pentru a deveni un principiu universal, spre beneficiul tuturor.

EIOS pune în practică, magistral și riguros, brevetul de invenție NP-EIFS (Non-Permissive Exterior Insulation and Finish Systems, Concept Technology and Details) care răstoarnă conceptul permeabil (respirabil) de control al umidității asociat condensului și altor probleme, abordând direcția opusă prin inventarea Conceptului Ne-Permisiv având la bază evitarea condensului în orice situație, climat sau sezon.

Cum este posibil aceasta? Puteți afla în detaliu, parcurgând expunerile și informațiile oferite de EIOS.

Mai mult... ▼

EIOS nu este un sistem de termo-izolații inovator așa cum pretind că au majoritatea companiilor de profil, EIOS Thermosystem este un CONCEPT REVOLUȚIONAR care înlocuiește conceptul sistemelor permisive bazate pe posibilitatea de uscare a condensului aferent izolațiilor termice permeabile, cu evitarea totală a condensului și uscarea într-un singur sens, adică doar uscarea, nu și umezirea elementelor structurale de suport ale izolației de tip nepermisiv.

Rezultatele testelor practice și de laborator relevează un fenomen surprinzător:

Peretele (în speță lemnul) având aplicat termosistemul EIOS practic se usucă atunci când este aplicată o diferență de temperatură (și deci diferență de PR a vaporilor) între interior și exterior, realizând singurul sistem de perete care pierde umiditate în condiții de încărcări termice. Orice alt sistem de perete actual își crește umiditatea în aceste condiții, datorită condensului (exceptând panourile nepermisive tip sandwich și geam termopan, cu punțile termice aferente).

După cum spuneam, EIOS Thermoystem respectă Principiul Evitării Condensului enunțat prin axioma:

Atunci când există o diferență de temperaturi, iar o incintă se interpune între temperatura ridicată din interior și temperatura scăzută din exterior (ori vice-versa), pentru a evita condensarea, fluxul de caldură trebuie să convertească (neutralizeze) fluxul rece (deficitul de căldură) într-un material sau ansamblu termo-izolant fără difuzie de vapori ori flux de aer/vapori care transportă vapori calzi către zone reci.

Pentru a înțelege mai ușor acest principiu, luăm ca exemplu geamul termopan. Două lucruri sunt ușor de înțeles: termopanul este o izolație termică (echivalentul a 3 cm EPS) și nu permite trecerea vaporilor (nu ”respiră”). Aceste două caracteristici sunt asociate cu un al treilea fapt, și anume: pe geamul termopan nu apare condensul (cu mici excepții de scurtă durată și exceptând marginile care sunt punți termice) nici interior și nici exterior, chiar dacă înauntru este un aer cald și umed, iar afară este ger.

Explicația?...

Suprafața interioară care intră în contact cu vaporii calzi acumulează o mică cantitate de căldură, iar izolația (chiar dacă este redusă) îi permite geamului interior, în speța suprafața de contact cu vaporii calzi, să-și păstreze o temperatură peste punctul de roua (punctul de roua, în condiții normale de umiditate apare la o diferență de temperatură de 10 ºC). La fel se întâmplă și cu suprafața exterioară care își menține o temperatură echivalentă cu cea a vaporilor reci. Suprafețele nu mai devin suprafețe de condens, chiar dacă sticla favorizează din plin acest fenomen. Punctul de rouă aferent vaporilor calzi apare în interiorul ansamblului termo-izolator, unde se face și conversia între rece și cald. Condensul este evitat datorită faptului că vaporii calzi nu ajung în zona rece (sistem Ne-Permisiv), adică în interiorul izolației termice. Vaporii nu vor condensa, ansamblul Ne-Permisiv care separă interiorul de exterior se comportă la fel ca orice alt corp de la interior (pereți, mobilier etc.) pe care nu se formează condensul. Clădirile cu suprafețe mari vitrate nu au probleme de igrasie deși nu ”respiră” păstrând temperatura și umiditatea la un nivel foarte confortabil, iar atunci când devine necesar, umiditatea aerului este reglată prin ventilație (a nu se face analogie între așa-numita ”respirație” a pereților și ventilație).

Ca materiale termoizolante impermeabile la vapori putem considera polistirenul extrudat XPS și spuma poliuretanică cu celule închise, care sunt materiale termoizolante cu o difuzie a vaporilor foarte scăzută, dar sunt conforme respectării Principiului Evitarii Condensului doar în ansamble Ne-Permisive cum sunt EIOS System, EIOS Sky, EIOS Inside.

Mai puţin... ▲

După o corectă întelegere a termenilor și fenomenelor, Principiul Evitării Condensului poate fi enunțat pe scurt:

Condensul este evitat atunci când fluxul cald convertește fluxul rece (deficitul de căldură) într-o Izolație termică Impermeabilă la Vapori sau într-un Ansamblu termo-Izolator Ne-Permisiv (AI-NP).

Informatii detaliate despre aceste fenomene puteti afla din paginile Principiului Evitarii Condensului sau COMPENDIUM.

Testele și experimentele făcute pentru a dovedi eficiența sistemelor EIOS au arătat că acest Concept nu doar evită complet orice formă de condens, dar duce și la uscarea structurii, în cazul lemnului măsurandu-se umidități de sub 10% (lemnul este considerat bine uscat la 8-10%). Această uscare nu apare în timp, ci imediat, în decurs de săptămăni sau chiar zile de la aplicarea unei diferențe mari de temperatură interior – exterior.

Primul experiment a fost făcut în Chicago US, în Decembrie 2010.

La parametri fizici: Ext. T = -8ºC, UR = 70%, si Int. T = 24ºC, UR = 35%, umiditatea lemnului, respectiv OSB a scăzut de la 10,8% la sub 8% în mai puțin de trei zile.

A fost prima dovadă că aceasta este soluția corectă. Primul sistem de perete care se usucă iarna, când toate celelalte (permeabile) se umezesc.

Teste ulterioare efectuate în condiții de mediu mult mai extreme și supravegheate mult mai riguros au dus la o uscare drastică a plăcii suport din OSB, cu toate că în prealabil acesta fusese udat prin aplicarea plăcilor XPS cu mortar adeziv (2 litri de apă pe mp).

S-a dovedit că aplicarea în practică a tehnologiei americane NP-EIFS, care stă la baza sistemelor EIOS reprezintă soluția viitorului pentru sistemele de izolații termice.

Așadar, EIOS este un concept revoluționar, bazat pe o tehnologie de vârf, care are ca rezultat eliminarea tuturor problemelor legate de termosisteme. 

TEHNOLOGIA realizează CONCEPTUL.

 

TEHNOLOGIA de aplicare a termosistemelor trebuie să asigure realizarea CONCEPTULUI și caracteristicile fizice care duc la funcționarea sistemului și realizarea unui coeficient de transfer termic general (pe toată suprafața izolată) cât mai apropiat de cel specificat pentru materialul termoizolant pus în operă (λ [W/mK], U [W/m²K], R [m²K/W]).

Un exemplu elocvent în tehnologia izolațiilor termice este aplicarea vatei minerale în cavitatea peretelui sau a șarpantei. Având un coeficient de transfer termic specificat foarte bun (λ=0,04 W/mK) vata minerală este folosită pe scară largă, cu „speranța” realizării unui transmitanțe termice U-factor foarte mici. Deși așteptările sunt mari, puțini știu faptul că tehnologia de aplicare permite transpunerea în practică doar a unui procent foarte mic din valorile teoretice. De cele mai multe ori, vata minerală sau EPS, XPS plasate în cavitați nu transpun nici 20% din capacitatea de izolație termică (λ, U, R) specificate de producător pentru un anume tip și grosime de produs. Motivul reducerii drastice este permeabilitatea la aer/vapori (convecție în material), umezirea din condens, infiltrarea/exfiltrarea aerului cald-rece, dar mai ales datorită convecției prin învăluire ”looping convection”, la care se adaugă punțile termice. Convecția prin învăluire este fenomenul prin care aerul rece mai dens (cu presiune mai mare) va ocoli elementul de izolație (saltea de vată, EPS, XPS) și nu va căuta să treacă prin el. Prin aceasta, schimbul de căldură între rece și cald se face imediat, fără aportul materialului termoizolant, prin convecție directă în cavitate. Cu alte cuvinte, putem pune în cavitate orice material (nu neapărat termoizolant), iar dacă există posibilitatea ca aerul să-l ocolească, nu mai contează caracteristicile materialului deoarece acesta nu este obligat să răspundă fluxului termic.

Explicații detaliate găsiți pe pagina COMPENDIUM.

Pozele următoare ilustrează modul clasic și cvasi-general de instalare a unei izolații termice în cavitate.

Cine își închipuie că acest tip de izolație împiedică frontul de aer rece să intâlnească frontul de aer cald (în interiorul cavității), că materialul va funcționa la transfer termic și va realiza izolație, se înșeală. La coeficientul de transfer termic neefectiv și randamentul foarte scăzut al peretelui (față de cel scontat) adăugați condensul inevitabil și veți simți o adevarată frustrare.

Realitatea celor expuse este evidențiată prin căldura înăbușitoare pe timp de vară în casele tip american sau mansarde și un consum exagerat de energie pe timp de iarnă pentru încălzire, la care se adaugă condensul, mucegaiul, miros greu, degradarea construcției și a spațiului de locuit.

În alternativă, EIOS propune CONCEPTUL REVOLUȚIONAR DE TIP NE-PERMISIV bazat pe Principiul Evitării Condensului. La baza acestui nou tip de termosistem stă extinderea proprietăților polistirenului extrudat XPS și spumei poliuretanice la toată suprafața considerată împreună cu metode speciale de sigilare a terminațiilor și intersectărilor cu alte elemente de construcție (geamuri, uși, elemente care penetrează izolația).

Toate acestea sunt posibile datorită tehnologiei EIOS de aplicare a termosistemului și punere în practică a CONCEPTULUI NE-PERMISIV.

Prin asamblarea panourilor EIOS Sealboard cu îmbinări inventate pentru o dublă sigilare se formează două rosturi de tip V, unul interior (înspre perete) și unul exterior. Rostul interior este sigilat cu spumă poliuretanică cu expandare redusă  (spuma EIOS Sealfoam) care etanșează și lipește pe contur. Rostul exterior este sigilat din nou cu EIOS Sealfoam și suprasigilat cu materialul polimeric EIOS Seal conceput special pentru o sigilare flexibilă. Rosturile ne-standardizate (colțuri, tăieturi, alte îmbinări) sunt etanșate prin umplere cu spuma poliuretanică EIOS Sealfoam care se taie la nivel și apoi suprasigilate cu materialul EIOS Seal. Intersecțiile cu alte elemente se realizează în acelaș mod, formându-se un rost care se umple cu spumă, se suprasigilează, iar apoi se aplică un al treilea sigilant siliconic.

Asamblare panouri EIOS Sealboard

 

Îmbinarea de tip EIOS face parte integrantă din brevetul NP-EIFS, iar producerea și/sau comercializarea acestui tip de panou intră sub incidența acestui brevet.

 

Prin dubla și tripla sigilare, tehnologia EIOS nu dă posibilitatea nici unei convecții între rece și cald, schimbul termic făcându-se doar prin conductivitatea termică a materialului. De asemenea, tehnologia EIOS nu dă posibilitatea aplicatorului să greșească involuntar, panourile fiind sigilate la instalare, urmând a fi supra-sigilate înainte de aplicarea altor finisaje (ornamente, lamina).

Un alt avantaj major, pe lângă evitarea condensului și un grad ridicat de eficientă a izolației termice, este faptul că sistemele EIOS pot fi considerate și ca hidroizolație. Aplicarea corectă a tehnologiei și folosirea materialelor EOIS duce la o impermeabilizare totală (unde nu trec vaporii, apa n-are nici o șansă). Așadar, sistemele EIOS pot fi considerate termo/hidro-izolatii, fapt deosebit de util pentru aplicarea pe șarpantă EIOS Sky. Totodată, sistemele EIOS pot deveni termo/hidro-izolație pentru fundații și elevații (soclu), rezolvând două cerințe prin același sistem.

Știm cu toții că apa pătrunde printr-o mică fisură sau imperfecțiune și compromite o zonă mare a spațiului de locuit. Chiar dacă pătrunderea vaporilor printr-o mică fisură nu compromite sistemul nepermisiv în aceeași măsură, EIOS consideră că aceste imperfecțiuni nu sunt acceptabile. Trebuie stiut faptul că diferențele de presiune relativă între vaporii calzi și reci poate atinge valori de 10 kPa, adică ≈ 0,10% dintr-o atmosferă (nu este o presiune care împinge, doar vaporii împing cu această presiune pentru a difuza). Realizarea unui ansamblu care să reziste la presiunea vaporilor, chiar dacă materialele luate separat îndeplinesc ușor condițiile de impermeabilitate, nu poate fi realizat fără un sistem de detalii care să ducă la dezideratul obținerii unei izolații continue și impermeabile la vapori.

 

DETALIILE asigură succesul TEHNOLOGIEI.

 

DETALIILE în cazul termosistemelor fac diferenșa între reușită și eșec, în special prin aplicarea pe structuri incapabile să gestioneze apa din condens (structuri din lemn, gipscarton, acoperișuri, mansarde).

O tehnologie bună de aplicare în practică a unui produs bazat pe un concept funcțional poate avea mari eșecuri dacă nu ține cont de detaliile de îmbinare, intersecții ale sistemului cu alte elemente constructive (geamuri, uși etc), penetrări ale termosistemului (prize, doze electrice etc), penetrări ale sistemului de perete (țevi, cabluri, ventilații etc) sau terminații ale termosistemului.

EIOS manifestă o continuă preocupare pentru găsirea și inventarea de soluții noi și inovatoare în ce privește detalierea situațiilor de interferare cu alte elemente constructive, în cadrul termosistemelor.

Sugestia EIOS este să nu improvizați aplicarea acestui termosistem fără a consulta specialiștii nostri, tocmai datorită complexității și noutății acestei tehnologii bazată atât pe intelegerea fenomenelor care apar prin transferul de vapori și căldură cât și pe detalierea particularităților fiecărei construcții în parte.

EIOS asigură consultanța la cel mai înalt nivel pentru fiecare lucrare în parte, materiale și profesioniști în instalare de cea mai bună calitate, pentru realizarea celui mai inovator termosistem de origine inteligentă.

Această expunere este menită să ajute în luarea unei decizii atunci când ajungeți la capitolul termoizolații și eficiență termică. Nu lasați la voia întâmplării sau la latitudinea constructorului acest element atât de important pentru confortul, eficiența și durabilitatea construcției.

Izolația termică trebuie concepută și specificată pentru fiecare lucrare în parte, și nu privită la modul general. Termosistemul trebuie să asigure confortul higrotermic (temperatură, umiditate), economie de energie (eficiența termică) dar și protejarea structurii împotriva umezirii (condens, apă absorbită),  îngheț-dezgheț, degradare și de asemenea să asigure durabilitate, aspect cat mai plăcut și nu în ultimul rând, o „amprentă de carbon” cât mai scăzută asupra mediului.

Condensul interstițial (în perete), care în orice sistem de perete este de câteva kilograme de apă pe metru pătrat într-un sezon rece, este direct responsabil de dezvoltarea mucegaiurilor și bacteriilor, fiind primul factor care degradează calitatea aerului din interior, sănătatea construcției și a locatarilor.

Conceptul Umiditate Zero pentru Casa EIOS realizează obiectivul zero condens, mucegai și degradare, cu ajutoru izolării nepermisive, care este și 100% efectivă.

 

EIOS asigură toate aceste deziderate fiind:

 

La baza politicii EIOS stă corectitudinea față de consumatori și beneficiari, prin evitarea oricăror probleme care pot apărea în timp într-un sistem de perete, și nu politica de vânzări. De aceea EIOS nu va influența nici un client în alegerea acestei soluții, dacă există suspiciunea de a fi neapropriată.                       

LA ÎNCEPUTUL PAGINII