EIOS SKY

Partea construcției orientată spre cer (Sky) o numim generic acoperiș, șarpantă, terasă circulabilă sau necirculabilă.

În general, indiferent de structura unei construcții (lemn, metal, cărămidă), acoperișul este alcătuit dintr-o structură de tip ușor. Șarpanta este în general alcătuită din: învelitoare (țiglă, plăci diverse), lățuirea (șipci din lemn), bariera de vapori (folie perforată), astereala (scândură, OSB), structura de rezistență (lemn, metal, beton armat), placarea interioară (gipscarton, lambriu) și finisajul. Între astereală și placajul interior, în spațiul delimitat de structură (căpriori, cosoroabe, coame) se formează cavități în care se instalează izolația termică (ventilată sau neventilată), permisivă la aer, vapori, convecție.

Mai mult... ▼

La o casă P+M, cea mai mare parte din energia termică este pierdută prin acoperiș/tavane, fiind estimată la cca 30% din totalul pierderilor (25% pereți, 20% ventilație, 13% ferestre, 7% pardoseală, 5% punți termice). Deși acoperișul este cel mai expus intemperiilor și primește o cantitate mai mare de căldură și vapori din interior datorită fluxului cald ascendent, izolația termică este cea mai precară, având o alcătuire mai mult decât permisivă. Condițiile defavorabile sunt accentuate de forma, poziția oblic-orizontală, expunerea la soare, vânt, ploaie, ger. De cele mai multe ori, materialele termoizolante plasate în cavitate nu realizează nici 20% din capacitatea de izolație termică (λ, U, R, 20% Efectiv) specificată de producător pentru un anume tip și grosime de produs.

Motivul reducerii drastice este permeabilitatea la aer-vapori, umezirea datorată condensului, dar mai ales convecția prin invăluire (convecția în cavitate). Datorită diferențelor de presiune între aerul rece și cald, aerul rece va ocoli sau va penetra materialul termoizolant permeabil și instalat neetanșat față de marginile cavității. Vaporii calzi care se mișcă de la cald la rece, nu au altă șansă decât să condenseze undeva în termoizolație, pe astereală sau chiar în spatele placajului interior (gipscarton).

Rezultatul îl știm majoritatea, o căldură înăbușitoare pe timp de vară în mansardă și un consum exagerat de energie pe timp de iarnă pentru încălzire. Lucrurile mai puțin vizibile sunt condensul, mucegaiul și degradarea din spatele placajului. În majoritatea cazurilor, în câțiva ani se instalează un miros îmbâcsit ca rezultat al dezvoltării mucegaiurilor din perete. 

Mai puţin... ▲

Așadar, șarpanta este practic un perete tip cavitate, fără capacitatea de a acumula umiditatea din condens și expus cel mai defavorabil factorilor climatici și proceselor care generează migrarea vaporilor și pierderea de energie.

O altă caracteristică principală a șarpantelor este lipsa totată sau parțială a etanșeității la aer. Etanșarea mansardei se face doar prin placajul interior și finisaj (gipscarton, glet), stratul în contact cu exteriorul (astereala, bariera de aer/vapori) permițând o convecție (flux de aer) și un transfer termic foarte ridicat, făcând inutilă izolația termică plasată în cavitate. Izolația termică este ocolită de curenți de aer purtători de agent termic si vapori, în interiorul peretelui. Condensul este practic inevitabil pentru soluțiile clasice cu termoizolație permeabilă și bariere de vapori, iar pierderile de energie sunt masive. 

Cu certitudine, soluția peretelui ventilat sau izolația termică permisivă la mansarde este un esec simțit de mulți dintre dumneavoastră, atât datorită disconfortului termic și olfactiv (miros greu) cât și prin facturile mari plătite pentru energie.

Soluția corectă, sănătoasă și eficientă vine și de această dată de la EIOS Thermosystem, prin aplicarea Principiului Evitării Condensului.

Orice construcție poate beneficia de tehnologia Umiditate Zero prin aplicarea pe șarpantă a sistemului EIOS Sky.

Sistemul EIOS Sky constă în aplicarea Ansamblului termo-Izolant Ne-Permisiv AI-NP direct pe astereală și prevede eliminarea transferului de aer/vapori într-o izolație termică aplicată continuu unui element de tip șarpantă. 

Realizarea condițiilor impuse de Tehnologia Eliminării Condensului are la bază conceptul AI-NP cuprins în brevetul NP-EIFS respectând detaliile de instalare și intersecție cu diferite elemente constructive.

Realizarea termosistemului EIOS Sky începe prin analizarea aspectelor:

Această analiză se face gratuit de catre specialiștii EIOS și are ca scop determinarea grosimii minime a termoizolației și stabilirea detaliilor de fixare a suportului învelitorii, intersecția cu elemente constructive și realizarea unei continuități între EIOS Sky aplicat pe șarpantă și termosistemul adoptat pentru pereți.

Grosimea termoizolației EIOS Sky influențează eficiența și confortul termic și este stabilită prin voința beneficiarului, fără a coborâ sub un nivel acceptat pentru funcționarea termosistemului.

În general, o grosime minimă acceptată este de 5 cm, pentru o transmitanță EIOS Sky U = 0,7 W/m²K  (fără luarea în considerare a coeficienților de izolație ai peretelui șarpantă).

Sugestia EIOS este un EIOS 8Sky (8 cm) sau EIOS 10Sky (10 cm) având transmitanța termică EIOS Sky U = 0,46 W/m²K respectiv U = 0,37 W/m²K fiind valori care asigură confortul termic în mansardă cu costuri minime.

EIOS aduce pe piața romanească unicul termosistem pentru șarpantă care elimină complet problemele legate de condens, convecție, etanșeitate, apa pluvială și punți termice. EIOS Sky este de altfel primul termosistem pentru acoperiș care elimină puntea termică între pereți și șarpantă, realizând prin concepție o continuitate.

Prin crearea unei continuități între EIOS Sky și EIOS System se realizează anvelopa termică ideală aplicată locuinței Casa EIOS perfect izolate în orice anotimp. Pe lângă beneficiile evitării condensului și eficienței energetice maxime, Casa EIOS garantează o structură uscată, fără mucegai, un ambient plăcut la interior atât în condiții de ger și îngheț cât  și pe timpul caniculei.

EIOS asigură consiliere de înaltă competență în vederea atingerii obiectivelor subliniate, deopotrivă pentru proectant-arhitect, constructor, aplicator și beneficiar.

EIOS Sky este un sistem de termo-Izolație Supra Specificată cu aplicare la Exterior (Exterior Insulation Over-Specified) care elimină condensul prin aplicarea plăcilor de polistiren extrudat XPS cu îmbinare de asamblare inventată EIOS Sealboard, pentru facilitarea sigilării interioare și exterioare. Plăcile de XPS pot fi considerate ca având permeabilitate la vapori și absorbție a apei ce tind spre zero. Prin rezistența termică R-value mare și extinderea proprietăților plăcii EIOS Sealboard la toată suprafața considerată se obține un Ansamblu termo-Izolant Ne-Permisiv care elimină condensul prin separarea vaporilor calzi de zonele reci, într-o izolație termică.

Toate specificațiile acestui sistem sunt pentru aplicare exterioară.

 Aplicând tehnologia eliminării condensului EIOS, termoizolarea devine o știință exactă!

 Domenii de aplicare:

EIOS Sky

Se aplică pe suprafețe plane, fără praf și pregătite pentru aderență, direct pe astereală.

Funcționalitate:

Performanțe:

Pentru diferite tipuri de învelitori, cu portanță proprie sau fără portanță, specialiștii EIOS vă stau la dispoziție pentru găsirea soluției tehnice optime și personalizate.

După cum am menționat, toate fenomenele defavorabile, explicate și în expunerea Principiul Evitării Condensului se desfășoară la maxim într-un perete tip șarpantă. Fluxul de aer/vapori și convecția sunt „activități primordiale” în orice șarpantă, pierderile/accesul de căldură fiind majore într-un timp foarte scurt. Oricine a făcut observația că în mansardă vara este înăbușitor de cald iar iarna sistemele de încălzire abia fac față, dar nu se recunoaște faptul că aceasta este o problemă generală datorată conceptului greșit de termoizolare (izolație permeabilă, ventilată în cavitate).

Sistemul EIOS Sky, pe lângă faptul că asigură eliminarea condensului și intruziunii apei, garantează uscarea și menținerea uscată a structurii din lemn pe care este aplicat. In urma analizelor higrotermice, pentru șarpante s-a stabilit un minim al termoizolației EIOS de 5 cm grosime a bordului EIOS Sealboard, pentru asigurarea unui coeficient minim de izolare termică și eliminare a transferului de vapori.

 

EIOS 5Sky este oferit ca punct de plecare în abordarea termosistemelor EIOS Sky pentru acoperiș, având următoarele caracteristici: U = 0,7 W/m²K respectiv R = 1,42 m²K/W.

Ca variante Optimale Casa EIOS cu eficiență termică mare, vă recomandăm:

- EIOS 8Sky U = 0,46 W/m²K respectiv R = 2,17 m²K/W

- EIOS 10Sky U = 0,37 W/m²K respectiv R = 2,67 m²K/W

Pentru conceptul ultra-eficient Casa EIOS Premium oferim grosimea de 120 mm:

- EIOS 12Sky U = 0,32 W/m²K respectiv R = 3,17 m²K/W

Transmitanța și rezistența termică (U, R) sunt realizate în mod REAL, fără corecție datorată convecției, umezirii sau punților termice, adăugându-se valori realizate de astereală, stratul de aer neventilat (în cavitatea structurii șarpantă), gipscarton și/sau alte materiale.

Plasarea termoizolației la exterior dar sub învelitoare, sporește considerabil eficiența acestei termoizolații prin faptul că vara nu primește direct căldura datorată radiației solare fiind umbrită permanent iar pe timp friguros este ferită de acțiunea directă a vântului, factori care amplifică pierderea de energie în cazul pereților. Învelitoarea (țiglă, tablă, etc.) trebuie ventilată exterior-exterior.

Casa EIOS reprezintă noul concept inițiat de EIOS numit Umiditate Zero (zero condens, mucegai și degradare) pentru toate construcțiile. Acest concept nu poare fi realizat decât prin luarea în considerare a izolării nepermisive pentru pereți EIOS System, în special în cazul în care structura pereților este de tip ne-mineral, sensibili la umiditate (lemn, metal, pereti tip cavitate).

Aplicarea conceptului Umiditate Zero nu trebuie să ridice costurile de construcție ci din contra, Casa EIOS poate avea un preț mai mic prin reducerea sau eliminarea unor elemente cum ar fi reducerea grosimii peretelui anvelopă, reducerea sistemelor termice, eliminarea barierelor de vapori, etc.

EIOS Thermosystem în oricare variantă se amortizează într-un interval de 3-5 ani prin economia de energie.

Durabilitatea pentru Casa EIOS se calculează în sute de ani!

LA ÎNCEPUTUL PAGINII