Termeni Noi

Conceptul EIOS aduce termeni noi în construcții.

Vom enunța acești termeni și îi vom explica pe scurt, urmând ca teoria și practica să confere valoare beneficiilor asociate acestei noi idei.

Nepermisiv - termenul reprezintă eliminarea tuturor căilor prin care mișcarea sau scurgerea de vapori/aer/apă afectează negativ și interacționează cu o izolație aplicată unei incinte. Factorii eliminați într-o izolație astfel definită sunt: difuzia vaporilor, fluxul de aer prin incinta termică (etanșeitatea la aer), infiltrarea/exfiltrația, convecția forțată (aerul împins de vânt), conveția în izolații permeabile la aer, convecția în cavitate (ocolirea izolației de către curenții de aer cu diferențe de temperatură), absorbția apei și capilaritatea. Prin izolarea Nepermisiva toți acești factori sunt eliminați, rămânând doar analiza conductivității termice și a fluxului de căldură, cu prezumția că problemele de condensare sunt eliminate.

Principiul Evitării Condensului - principiu al tehnicii care exprimă pe scurt cum se poate evita condensarea în incintele construite expuse la diferențe de temperatură. Acest principiu este baza științei de a construi prin eliminarea fenomenului de condensare.

Izolație Impermeabilă la Vapori (IIV) - material termoizolant impermeabil la vapori (Clasa 1 permeabilitate mai mică de 0,1 Perm), de asemenea impermeabil la aer și apă.

Ansambluri de Izolație Ne-Permisivă (AI-NP) - izolație termică impermeabilă la vapori, realizată prin asamblarea de elemente Izolatoare Impermeabile la Vapori, cu îmbinări sigilate astfel încât caracteristicile IIV să fie extinse la întreaga incintă sau element considerat pentru izolare.

NP-EIFS - (Non-Permissive Exterior Insulation and Finish System) termosistem nepermisiv inventat care integrează noul concept cu tehnologia care face posibilă implementarea practică, împreună cu detaliile care asigură cuccesul tehnogiei.

EIOS - (Exterior Insulation Over-Specified) primul sistem de izolație din lume care pretinde și realizează eliminarea fenomenului de condensare în anvelopa construcțiilor, odată cu toate problemele de umiditate asociate. EIOS este numele de marcă care pune în practică conceptul, tehnologia și detaliile invenției NP-EIFS (SUA), pentru a construi fără condens, mucegai și degradare.

Efectul de Uscare - numit și uscare unidirecțională, adică nu există umiditate din condens iar uscarea se face într-o singură direcție, fenomen observat de îndată ce se aplică incintei o diferență de temperatură (ex. încălzire la interior) prin uscarea substratului pe care este aplicată izolația nepermisivă. Acest efect face din EIOS primul sistem de perete izolat din lume care se usucă atunci când se aplică diferențe de temperatură, în timp ce toate celelalte sisteme de perete izolate își măresc umiditatea.

Separatorul de mediu - termen utilizat pentru izolarea nepermisivă sau ansamblul de izolație care creează o separare totală fără interacțiuni fizico-chimice între mediul cald-umed și mediul rece-uscat, permițând doar un transfer redus de căldură prin conductivitate.

În ceea ce privește noii termeni referitori la evitarea condensării, recomandăm ca Izolațiile Impermeabile la Vapori și Ansamblurile de Izolații Nepermisive să fie considerate ca izolații nepermisive și nu ca straturi de control al aerului/vaporilor utilizate pentru controlul umidității în sistemele clasice de perete. Acest lucru va crea în continuare confuzii, interpretări greșite și decizii neadecvate.    

LA ÎNCEPUTUL PAGINII