Politica de confidențialitate a site-ului web https://eios.ro

Politica de confidențialitate a site-ului web https://eios.ro are drept scop furnizarea de informații cu privire la colectarea, utilizarea și divulgarea către terți a datelor cu caracter personal de către SC Everit Technology SRL, având următoarele date de identificare: CUI 29567888, telefon: Tel. 0733446677, E-mail: office@eios.ro (denumit în continuare „Procesator”, în sensul dat de Regulamentul (UE) 2016/679 ), in calitate de deținător al site-ului www.eios.ro (denumit în continuare „Site-ul”).

Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”).

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali , identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate se referă la datele personale ale vizitatorilor Siteului și se aplică datelor colectate prin intermediul Site-ului, precum și tuturor celorlalte date cu caracter personal pe care le colectăm prin e-mail, formulare online, forum, prin utilizarea Site-ului.

Această politică de confidențialitate descrie:

• Ce tipuri de date cu caracter personal colectăm și procesăm;

• Scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;

• Motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;

• Durata procesării acestor date;

• Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;

• Cui îi putem dezvălui datele personale.

A. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL; SCOPURI ȘI MOTIVE PENTRU PRELUCRARE

În contextul interacțiunii dvs. cu Procesatorul, dvs., ca persoană fizică, puteți face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Vă informăm că folosim datele dvs. personale în următoarele cazuri:

Dacă sunteți vizitator al Site-ului:

Folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. când vizitați Siteul, pentru a procesa și a răspunde întrebărilor dvs. transmise prin intermediul siteului nostru, precum și pentru a trimite newsletter-urile la care v-ați abonat în timp ce vizitați site-ul nostru.

Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a furniza informațiile solicitate în legătură cu activitatea instituției noastre, in limita atribuțiilor legale.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt cele puse la dispozitie benevol de dumneavoastră.

De asemenea, folosim datele dvs. personale pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului.

Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet, sitemul de operare, browserul folosit.

Utilizăm tehnologia cookie pe site-ul nostru, ceea ce ne permite să ușurăm experiența dvs. de navigare, în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea site-ului nostru web. Informația colectata de la dumneavostră nu face obiectul tranzacționării către terți in scopuri publicitare.

Aceste informații ne permit să înțelegem mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl utilizează.

B. PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., Procesatorul vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal de care avem nevoie în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea.

Dacă furnizați Procesatorului datele cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte intenția dumneavoastra ți sa le obțineți acordul explicit, precum și să le aduceti la cunoștință modalitatea în care Procesatorul intenționează să proceseze datele personale, așa cum este descris în această Politică de Confidențialitate a site-ului.

C. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Deși, de regulă, nu vom dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți, putem:

– dacă este necesar, transfera datele dvs., prin divulgarea sau furnizarea accesului la distanță, numai prin aplicații securizate, unor terțe părți, cum ar fi partenerii comerciali ai Procesator, care acționează în calitate de procesatori de date pentru și în numele Procesator (de exemplu, pentru hosting, IT, consilieri juridici, furnizori sau prestatori de servicii care oferă asistență la mentenanța Site-ului), cu care Procesatorul a încheiat acordurile contractuale necesare, cerute de reglementările UE și de reglementările naționale. Vom transfera datele unor terțe părți exclusiv în măsura necesară pentru a servi scopurile de procesare aplicabile pentru care datele dvs. sunt colectate și prelucrate.

–vă vom dezvălui datele pentru a ne conforma legii sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități legale, cum ar fi un mandat sau o citație. Procesatorul ar putea, de asemenea, să împărtășească informațiile cu bunăcredință în cazul în care considerăm că este necesar să prevenim sau să gestionăm fraude sau să protejăm Procesatorul.

D. DURATA PROCESĂRII

Intenționăm să păstrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu obligațiile legale care ne revin.

În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui acord, astfel de date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate sau a oricărei alte perioade mai lungi impuse de lege, un regulament de păstrare a înregistrărilor sau al autorității publice.

Imediat după încheierea perioadei de arhivare aplicabile, datele trebuie să fie:

      - șterse sau distruse în siguranță;

sau

    - transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau prin regulamentul privind păstrarea înregistrărilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi șterse imediat dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de newsletter.

E. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

dreptul de accesarevă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de noi și, în cazul unui răspuns afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;

dreptul de rectificarevă permite sa obtineti de la noi, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte care va privesc, avand astfel dreptul sa obtineti completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare;

dreptul de ștergere / „dreptul de a fi uitat”vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau v-ati retras consimtamantul atunci cand prelucrarea avea ca temei consimtamantul dvs. sau datele au fost prelucrate ilegal, etc.);·

dreptul de restricționarevă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);

dreptul de a vă opune - vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;

–  dreptul la portabilitatea datelorvă permite să primiți datele personale referitoare la dvs., pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat sau să transmiteți aceste date unui alt controlor de date.

Puteți să vă exercitați în mod liber și în orice moment drepturile dvs. menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de operator de date, o solicitare scrisă la adresa: ...

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal. Vă încurajăm să ne contactați imediat dacă considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost furnizate fără consimțământ. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

F. SECURITATE

Ca parte a administrării site-ului nostru, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor prezentate prin prelucrare, în special din cauza utilizării incorecte sau a distrugerii, pierderii, alterării, dezvăluirii, achiziționarea sau accesul, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea.

Veți fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-un interval rezonabil de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un funcționar competent determină că notificarea ar împiedica o investigație penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor funcționarului competent. Vom răspunde cu promptitudine la solicitările dumneavoastră referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

G. MODIFICĂRI

Această politică de confidențialitate intră în vigoare începând cu 10 Aprilie 2019. Această politică de confidențialitate poate fi actualizată.

Când vom face acest lucru, vom posta aceste modificări pe site-ul nostru, astfel încât să aveți întotdeauna acces la detalii despre informațiile pe care le colectăm, cum și în ce circumstanțe le utilizăm și dacă este cazul, le dezvăluim. Orice astfel de modificare, materială sau de altă natură, va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul nostru.

Dacă, în orice moment, decidem să folosim datele cu caracter personal într-o manieră diferită de cea declarată în momentul colectării lor, vă vom notifica prin email. Veți avea posibilitatea de a alege dacă putem sau nu să vă folosim datele în acest mod diferit. În caz contrar, dacă este posibil, vom utiliza datele în conformitate cu Politica de confidențialitate conform căreia datele au fost colectate.

H. ALTE SITE-URI WEB

În cazul in care Site-ul nostru conține linkuri către alte site-uri web. Această politică de confidențialitate se aplică numai în cazul acestui Site, astfel încât, atunci când vă conectați la alte site-uri web, trebuie să citiți propriile politici de confidențialitate.

I. INFORMAȚII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la modul în care procesăm informațiile dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. în conformitate cu această politică, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare scrisă, folosind următoarele date de contact office@eios.ro.

Ne vom asigura că sunt luate măsurile adecvate pentru a răspunde solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informațiile vor fi furnizate pe cale electronică, dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați în mod expres transmiterea în scris.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să configurați browserul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. Puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe care îl utilizați.

Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dvs.:

- Setări cookies în Internet ExplorerInternet Explorer;

- Setări cookies în Firefox – Firefox;

- Setări cookies în Chrome – Chrome;

- Setări cookies în Safari – Safari;

- Setări cookies în Edge – Edge;

- Setări cookies în Opera – Opera.

LA ÎNCEPUTUL PAGINII